“Miten te pystytte toimimaan niin monella eri alalla?”

Tämä on kysymys, joka meille esitetään melko säännöllisesti. Kysymys on validi.

Pitää paikkansa, että Vetter Communicationsilla on asiakkaita hyvin monella alalla – muun muassa ohjelmistoalalla, teollisuuden parissa, rakennus- ja arkkitehtuurisektoreilla, tekniikan ja teknologian saralla, juridiikan sektorilla, ilmailualalla, logistiikan puolella, kuluttajabrändien maailmassa, energia-alalla ja kulttuurisektorilla.

Monesti kuitenkin viestintäpalveluja ulkopuoliselta viestintätoimistolta ostettaessa ajatellaan, että koska oma ala on niin spesifi, on ulkopuolisen viestijän mahdoton ymmärtää toimialaa niin hyvin, että osaisi viestiä siitä, ainakaan syvemmin ja uskottavasti. Ja onhan jokainen erikoisala spesifi!

Hyvä viestijä osaa kuitenkin sukeltaa pinnan alle ymmärtääksen kyseisen alan ja yhtiön bisnesmekanismeja, kompleksejakin tuotteita, palveluja ja ratkaisuja sekä myyntiprosesseja.

Vain ammattitaidolla tuotettu viestintä tukee myyntiä

Ammattitaitoinen viestijä on työssään myös tottunut tarttumaan joka päivä eri aihepiireihin ja aloihin rautaisella rutiinilla. Ammattiviestijän tehtävä on selvittää ja kysyä ne olennaiset asiat (kyllä, myös ne “tyhmät kysymykset”), jotka auttavat kommunikoimaan monimutkaisista ja esimerkiksi erittäin spesifisistä teknisistä yksityiskohdista ulospäin selkeästi, ymmärrettävästi ja yleensä myös kompaktisti. Hankalatkin rakenteet pyöritellään viestinnän kautta kirkkaammiksi; kohderyhmästä riippuen niin, että joko alan sisällä tai myös sen ulkopuolella olevat toimijat ymmärtävät mistä on kyse.

Olennaista on ymmärtää mikä kulma ja kärki millekin tekstille rakennetaan; miksi teksti kirjoitetaan, mikä sen funktio on – mitä halutaan kertoa ja miksi. Varsinaisen sisällöntuotannon lisäksi myös käännöstöissä on osattava toimia vaativankin asiantuntija-alan tiedonhaun parissa. Käännöstöissä viestijän täytyy osata lokalisoida tekstiä ja sen tarkkaa ammattiterminologiaa, ottaen huomioon myös esimerkiksi kohdemaan kulttuurin ja toimintamallit, jopa lainsäädännön. Hyvin harvoin tekstiä vain mekaanisesti käännetään sanasta sanaan, eikä se sellaisenaan vielä yleensä toimi toisilla kohdemarkkinoilla. Tekstiä täytyy myös sisällöllisesti ja äänensävyllisesti muokata kohdekulttuuriin toimivaksi.

Paraskaan tuote, palvelu tai innovaatio ei tule löydetyksi, ellei siitä viestitä ulospäin

On myös tärkeää, ettei erilaisissa sisällöissä sorruta liikaa alakohtaiseen jargoniin tai esimerkiksi lyhenteisiin. Siksi ulkopuolinen viestinnän ammattilainen on usein se taho, jonka tehtävä on kirkastaa viestiä niin, että kohderyhmä ymmärtää viestin oikealla tavalla. Jos ei ulkopuolinen viestijä löydä tekstin pihviä, sitä harvoin löytää lukijakaan.

Tärkeä taito on myös karsia teksteistä irrelevantit asiat pois, tai ainakin siirtää esimerkiksi tarkemmat yksityiskohdat tekstissä juuri oikeisiin paikkoihin niin, että lukija löytää ne silloin kun hän niitä tarvitsee.

Timantitkin hiotaan paineen alla, joten mitä vaativampi asiantuntijuutta vaativa teksti, sen enemmän siitä yleensä sytymme!

Työstämme päivittäin paljon erilaisia tekstejä: markkinointitekstejä kuten nettisivun sisältöjä ja uutiskirjeitä, muita myyntimateriaaleja, esityksiä, kutsuja, asiantuntija-artikkeleja, referenssitarinoita, työnantajamielikuvaa tukevia tekstejä, uutisia, lehdistötiedotteita, mainoksia, manuaaleja, oppaita – lista on pitkä. Kaikkia näitä yhdistää se, että jokainen teksti räätälöidään kunkin asiakkaamme alaspesifejä erityistarpeita huomioon ottaen, oli asiakkaan ala ja kokonaisuus mikä tahansa. Jokaisella alalla on oma terminologiansa, tulokulmansa, äänensävynsä, liiketoimintaympäristönsä ja merkityksensä.

Meille on kunniatehtävä saada pitää käsissämme juuri sinunkin alaasi koskevia tekstejä!

Emme kirjoita tekstejä pelkästään kirjoittamisen ilosta, vaan siksi, että hyvät tekstit auttavat asiakkaitamme aidosti erottautumaan kilpailjoistaan sekä saamaan brändiään ja osaamistaan näkyville – ja ennen kaikkea kasvattamaan myyntiään.

Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella kanssamme aiheesta lisää!