Kun menestyvää suomalaista osaamista suunnataan kansainvälisille markkinoille, on rahoituksen lisäksi pohdittava ja huomioitava monia seikkoja. Ennen kuin mitään käytännön tason kansainvälistymisponnistuksia voidaan toteuttaa, pitää kohdemarkkinaa ensin tarkoin analysoida. Strategisen suunnittelun täytyy olla hiottu timantin lailla, ja myyntityön käynnistäminen uudella maaperällä vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä.

Uudelle markkinalle pääseminen edellyttää, että markkinointiviesti on alusta alkaen olemassa – kohdeyleisö joko löytää tai ei löydä uutta brändiä. Yleisön pitää myös ymmärtää brändi oikealla tavalla, tulkita se heidän näkökulmastaan mielenkiintoisena. Ja tässä on viestintä avainasemassa.

Jotta viestintämateriaali toimisi uusilla markkina-alueilla, se täytyy kääntää, lokalisoida, testata sekä järjestelmällisesti saattaa uuden yleisön tietoisuuteen, kulloinkin oikeiden kanavien kautta. Kokonaisvaltaisuus on tässäkin arvokkaampaa kuin yksittäiset, irralliset tai kiireessä käännetyt tekstit satunnaisesti eri paikkoihin sijoitettuina. Lisäksi suoraan käännetty materiaali harvoin toimii sellaisenaan uudessa kulttuuriympäristössä, vaan sisältö pitää mukauttaa kohdemaahan sopivaksi. Sanojen ja lauseiden lisäksi esimerkiksi kuvat, värit tai fontit saattavat vaikuttaa siihen, miten viesti tulkitaan ja millaiseksi tuote tai palvelu mielletään. Paraskaan innovaatio ei toimi ilman, että siitä viestitään oikealla tavalla.

Kun varsinainen markkinointimateriaali on lokalisoitu uuteen ympäristöön, brändinäkyvyyttä saavutetaan usein toimituksellisen näkyvyyden kautta. Tämä myös orgaaniseksi medianäkyvyydeksi kutsuttu muoto on lähes poikkeuksetta sekä uskottavampaa että kustannustehokkaampaa kuin melkeinpä mikä tahansa maksettu mainos. Pelkästään lehdistötiedotteen lähettämisen kautta saavutetaan harvoin palstatilaa, vaan tässäkin asiassa toimittajien henkilökohtainen kontaktointi ja suhdetoiminta – ammattitaidolla laaditun tiedotteen lisäksi – on ensiarvoisen tärkeää. Kansainvälisen PR-toimistojen kumppaniverkostomme sekä globaalien jakelujärjestelmiemme kautta olemme saavuttaneet suomalaisille asiakkaillemme ja heidän brändeilleen kansainvälistä medianäkyvyyttä jopa Yahoo Newsia myöten. Go-to-market-vaiheessa tärkeinä medioina toimivat usein myös tarkkaan valikoidut, alakohtaiset ammattijulkaisut tai esimerkiksi paikallisella tasolla oikein kohdistetut kanavat.

Olemme auttaneet monia kansainvälisiä brändejä laskeutumaan Suomen markkinoille, ja yhtä lailla myös saaneet olla suomalaisten yritysten matkassa kansainvälisille vesille. Vetter Communicationsin rooli on näissä projekteissa ollut monikielisen viestinnän asiantuntija, toteuttaja, mahdollistaja ja kumppani, mutta myös verkostojen rakentaja – yli kieli- ja kulttuurimuurien. Laajat yhteistyöverkostomme niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ovat auttaneet meitä paikallistamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset edellytykset uusille markkinoille pääsemiselle. Olemme viestinnän lisäksi saaneet olla mukana tekemässä markkinatutkimusta esimerkiksi yhteistyössä paikallisten liiketalouden oppilaitosten kanssa, ja olemme osallistuneet myös myyntityön testausvaiheen B2B-liidien kontaktointiin konkreettisella tasolla, jopa kylmäsoittojen muodossa ja tapaamisten sopimisessa. Olemme saaneet olla mukana asiakkaidemme liiketoiminnan laajentuessa ulkomaille, usealla eri sektorilla, ja olemme saaneet työskennellä sekä pienten että isojen suomalaisten brändien kanssa.

Kuulisimme mielellämme, mikäli organisaatiossasi on suunnitteilla liiketoiminnan laajentamista ulkomaille – kaikki keskustelut käydään luonnollisesti alusta alkaen täydellä salassapitovelvollisuudella. Miten voisimme parhaiten auttaa juuri teidän organisaatiota pääsemään kansainvälisille markkinoille?

Ota yhteyttä – keskustellaan lisää!

Lähdetään yhdessä valloittamaan maailmaa!

Vetter Communications Oy on tamperelainen, kansainvälinen viestintätoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja yritysmaailman viestintä- ja mediatiedotustarpeisiin. Asiakkainamme on liike-elämän toimijoita monelta eri sektorilta, muun muassa ohjelmistoalan yrityksiä, tekniikan ja teollisuuden toimijoita, lakitoimistoja, konsulttitaloja, ilmailualan edustajia sekä kulttuurialan toimijoita.