Visuaalisella viestinnällä voidaan tehostaa kirjallista viestintää. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kuvia, typografiaa, värejä ja muotoja viestin tukemiseen ja tunteiden herättämiseen. Parhaassa tapauksessa visuaalinen viestintä auttaa kiinnittämään lukijan huomion ja täydentää sopivasti kirjoitettua tekstiä. Visuaalisella viestinnällä ei ole tarkoitus korvata tekstiä, vaan välittää tietoa selkeästi ja ytimekkäästi sen vierellä. Näin tehdään monimutkaisista tai isoista kokonaisuuksista usein helpommin ymmärrettäviä ja myös keskenään vertailtavia.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan visuaalinen viestintä viittaa kuvien, videoiden ja grafiikan käyttöön tiedon välittämisessä. Digitalisoituneessa ja nopean informaation maailmassa ihmisen keskimääräinen keskittymiskyky on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana pudonnut 12 sekunnista 8,25 sekuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että etenkin yritysmaailmassa erottautuminen on entistäkin vaikeampaa. Ihmisten huomio pitää ansaita yhä nopeammin. Tällöin visuaalinen viestinä ja vahva visuaalinen identiteetti ovat avainasemassa.

Me ihmiset olemme visuaalisia olentoja. Näköaistimme ansiosta olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Kun teemme havaintoja, tukeudumme tekstisisältöjen lisäksi visuaalisiin ärsykkeisiin. Tapamme tulkita näitä visuaalisia elementtejä vaikuttaa sekä pieneen että isompaankin päätöksentekoomme.

Visuaalinen identiteetti on nimensä mukaisesti visuaalinen versio siitä, mitä yrityksesi tekee. Se ohjaa brändin visuaalisten elementtien käytössä – esimerkiksi siinä, kuinka logoa tai brändivärejä tulee käyttää eri tilanteissa. Tunnistettavan visuaalisen ilmeen avulla voidaan erottautua massasta ja myös vahvistaa asiakasuskollisuutta.

Kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi visuaalisella viestinnällä on merkittävä rooli yrityksen identiteetin ja tunnettavuudessa rakentamisessa. Aivan kuten henkilön nimi ja kasvonpiirteet viestivät ja tukevat henkilön omaa brändiä, on yrityksen jokainen visuaalinen elementti suunniteltava tukemaan sen brändin arvoja ja tarinaa. Näin voidaan kehittää yhtenäinen visuaalinen identiteetti, jolla viestitään tehokkaasti ja erottaudutaan kilpailijoista.

Olemme viime aikoina laajentaneet palveluitamme kattamaan visuaalisen viestinnän tarpeet huomattavasti aiempaa laajemmiksi

Nyt voimme tarjota asiakkaillemme varsinaisten tekstisisältöjen lisäksi myös kaikki tarvittavat visuaaliset elementit. Ammattitaitoisen viestinnän ja PR:n avulla voimme rakentaa pitkäkestoisia ja uskottavia brändejä, joita voidaan tukea vahvalla visuaalisella ilmeellä.

Tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluja, jotka ovat aina räätälöityjä asiakkaamme yksilöllisten tarpeiden mukaisesti:

Brändistrategia: Räätälöity brändistrategia kiteyttää viestinnän äänensävyn ja pääviestit. Brändistrategiassa syvennämme kilpailuetuja ja kohderyhmiä sekä autamme ymmärtämään ostajapersoonia paremmin.

Brändistrategia sisältää esimerkiksi:

 1. Brändin ytimen kuvauksen: visio, missio ja arvot.
 2. Tärkeimmät yleisöt tai ostajapersoonat
 3. Brändipersoona
 4. Slogan ja pääviestit eri kohderyhmille
 5. Tarina: kuvaus, joka auttaa ymmärtämään brändin syvempää merkitystä ja/tai alkuperää.
 6. Brändin positiointi vs. kilpailijat

Brand book: Brand book eli brändikirjan avulla määritellään yrityksen, brändin tai organisaation visuaalinen ja viestinnällinen identiteetti. Se sisältää ohjeet ja standardit, jotka auttavat edustamaan brändiäsi oikealla tavalla sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tyypillisesti brändikirja sisältää ainakin seuraavat asiat:

 1. Logo:Mahdollinen logosuunnittelu sekä tarkat ohjeet logon käytöstä.
 2. Värit: Yksityiskohtaiset tiedot brändin käyttämistä väreistä, sekä ohjeet siitä, miten värejä tulisi käyttää eri materiaaleissa.
 3. Typografia: Valitut fontit brändin viestintään sekä ohjeet niiden käytöstä otsikoissa, leipätekstissä ja muussa viestinnässä.
 4. Graafiset elementit:Muiden graafisten elementtien, kuten kuvioiden ja kuvitusten käyttö.
 5. Kuvakonsepti:Ohjeistus kuva-aiheisiin ja ohjeistukset valokuvaajalle.
 6. Viestinnän tyyli:Ohjeistus siihen, millaista kieltä ja tyyliä brändin tulee käyttää viestinnän eri kanavissa. Sisältää muun muassa sävyn ja sanavalintojen määrittelyn.
 7. Sosiaalisen median kuvat:Profiili- ja kansikuvat sekä kuvapohjat eri kanaviin. Myös sosiaalisen median viestintätyyli määritellään.

Brändikirjaa käytetään yleensä yrityksessä sisäisesti oman tiimin apuna. Brändikirja auttaa henkilöstöä, myyntiä ja markkinointia brändi-identiteetin ylläpidossa. Se myös toimii ohjenuorana esimerkiksi silloin, kun organisaatioon palkataan uusi työntekijä.

Brändikirja on hyödyllinen työkalu omalle henkilöstölle. Lisäksi sitä voidaan jakaa kaikille brändin kanssa yhteistyötä tekeville tahoille, kuten kumppaneille. Näin myös heille on selkeää, kuinka brändistä viestitään oikein ja johdonmukaisesti.

Brändiuudistus: Visuaalinen ilme kiteyttää yrityksen, tuotteen tai palvelun ytimen visuaaliseen muotoon. Sen avulla herätetään mielikuvia, ajatuksia ja tunteita. Visuaalinen ilme luodaan aina niin, että sitä pystytään hyödyntämään luontevasti eri materiaaleissa ja käyttötarkoituksissa.

Brändiuudistukseen kuuluvat esimerkiksi:

 • Logo
 • Fonttien määrittely
 • Värimaailman määrittely
 • Graafinen ohjeisto

Tarjoamme myös:

 • Kuvitukset
 • Graafiset elementit
 • Kuvakonsepti
 • Infograafit
 • Esitteet
 • Käyntikortit
 • Esityspohjat (Word- ja PowerPoint-pohjat)
 • Verkkosivujen ulkoasun suunnittelu

Haluatko keskustella kanssamme lisää siitä, millä tavoin visuaalisuus tukee viestintää? Ota yhteyttä!